Interview Home

10/1/1987  Unknown Source

Det svarta tvättas bort, molnen spricker upp och så tittar lilla solen fram. Inte igen, utan för allra första gången - Sverigeaktuella The Cure har fått en ny syn på världen och tillvaron!

- Mark J. Hunter

 

Home |  Interviews |  Links |  Pictures |  Lyrics To Faith Live |  Trade List |  Oddities |  thecure.com |  About Me
E-Mail Me

Founded April 7, 1997
This page was last updated on April 16, 2009
Dayna Karas © 1997-
Number of visitors currently on this site: 133